Muat Turun Borang Tukar Hakmilik Kenderaan

Muat Turun Borang Tukar Hakmilik
Bil. Nama Borang Muat Turun
1. Penyaksian Pengesahan Identiti Pemunya Berdaftar / Pemunya Baru (TM-AB)  146KB
2. Borang Senarai Semak – Permohonan Pertukaran Milikan Kenderaan Secara Sukarela (TM-1)
3. Borang Penyata Pertukaran Milikan Kenderaan Motor Secara Sukarela Oleh Pemunya Berdaftar (JPJ K3)  219KB
4. Borang Akuan Penjual (JPJ-SAB01)-1  172KB
5. Borang Akuan Pembeli (JPJ-SAB02)-2  129KB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s